مراحل تنظیم مشعل گازی موتورخانه : ابتدا، کلید اصلى برق ورودى به مشعل را قطع می کنیم. در قدم بعد، به وسیله یک آچار مناسب در مشعل را باز می کنیم. همچنین مهره ماسوره یا مهره لوله ورود گاز به داخل مشعل را باز کرده و دو عدد پیچ نگه دارنده لوله گاز را که بعد از شیر برقى در بدنه مشعل قرار دارد شل می نماییم. مجموعه لوله گاز، الکترود جرقه و الکترود یون شبکه احتراق را بیرون آورده و پیچ روى بست الکترود جرقه و الکترود یون را شل می کنیم . در گام بعدی، فاصله میان الکترود جرقه و شبکه احتراق و یا فاصله میان دو الکترود جرقه از هم در مدل هاى دیگر را حداقل ۳ میلی متر تنظیم می کنیم. فراموش نکنیم که فاصله میان الکترودهاى جرقه )از نقاط فلزى قسمت هاى دیگر مشعل( بایستی به اندازه اى باشد که امکان جرقه زدن بین الکترود و این قسمت هاى فلزى وجود نداشته باشد. این فاصله ها باید حداقل ۳ میلی متر باشد . توجه 1 دقت شود که میله یونیزاسیون با بدنه مشعل تماس نداشته باشد و فاصله هوایى بین میله زمین)عصایى( و میله یونیزاسیون )الکترود یون(، را بین ۳ تا ۵ میلی متر تنظیم کنیم. در گام بعد، مجموعه را در محل خود بسته و براى تنظیم شبکه احتراق، پیچ قفل کننده را شل می نماییم و در ادامه به وسیله بادامک تنظیم شعله مجموعه شبکه احتراق را، با جلو و عقب بردن، تنظیم می کنیم. در نهایت پس از تنظیم شعله، پیچ قفل کننده ) ۳( راسفت می کنیم و برق ورودى به مشعل را وصل کرده و مشعل را استارت می زنیم . توجه 2 در این مرحله، به وسیله آمپرمتر انبرى، با قراردادن یکى از سیم هاى تغذیه )نول یا فاز( در داخل قسمت )انبر(، میزان جریان عبورى به مشعل را مشاهده و آن را با آمپر نامى دستگاه مقایسه نماییم. درصورت مغایرت حتماً مشعل را خاموش و علت یابى می کنیم. برای این منظور لازم است، شفت الکتروموتور، دمنده و قسمت هاى گردنده وارسى گردد. بدین ترتیب تنظیم یک مشعل گازی با طی فرآیند ذکر شده، انجام می شود . برای اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانید به مقاله تعمیر و عیب یابی مشعل موتورخانه که از طریق همین سایت در دسترس شما عزیزان قرار گرفته است، مراجعه فرمایید و با علل مشکلات شایع مشعل های گازی و راهکارهای پیشنهادی جهت رفع آن ها آشنا شوید . در ادامه نکاتی چند در مورد بازرسی از مشعل های گازی هنگام سرویس های دوره ای، آورده شده است : الف( تنظیم شعله تنظیم شعله بایستی به گونه ای انجام شود که شاهد هیچ برخوردی بین شعله و انتهای دیگ نباشیم. این کار بایستی در نقطه ای که دیگ و مشعل در بالاترین راندمان خود قرار دارند، صورت گیرد و حد استاندارد محصولات احتراق مطابق با استانداردهای موجود رعایت گردد و همچنین هوای اضافه در کمترین مقدار ایمن آن مطابق با استانداردهای ملی باشد. توجه در موتورخانه هایی که مشعل به کار رفته در آن ها، از نوع گازوییل سوز است، بایستی علاوه بر اندازه گیری غلظت محصولات احتراق، فرآیند آنالیز دود نیز مطابق استاندارد ملی، انجام شود. وضعیت درزبندی و یا نشتی دیگ بایستی مورد بررسی قرار گرفته و در صورت امکان اصلاح شود. درزبندی سایر منافذ )مانند اطراف محل نصب • مشعل( نیز در صورت امکان با چسب آلومینیوم یا خمیر دیگ انجام شود. نصب دامپر مناسب روی دودکش، در صورت امکان توصیه می شود. همچنین بنا به توصیه، درصورتی که تعویض بخشی از دودکش لازم باشد، • بایستی این کار با هماهنگی مسؤول موتورخانه انجام گیرد. درصورتیکه مکش دودکش مثبت یا صفر باشد، بایستی با بازبینی آن از عدم گرفتگی مسیر دودکش اطمینان حاصل شود. ب( بازبینی دقیق یون شعله و جرقه زن و در صورت لزوم تعویض آن با هماهنگی مسوول تاسیسات ساختمان . پ( بازبینی شعله پخش کن و شعله پوش و تنظیم آن ها در صورت نیاز. توجه در موتورخانه هایی که سوخت مشعل آن ها، گازوییل است، عملکرد پمپ و نازل گازوییل به صورت چشمی بررسی شود. همچنین در هنگام سرویس بایستی، لقی و نصب صحیح مشعل را در محل خود مورد بررسی قرار داد. بازدید حس کننده فشار گاز و هوا و رله و • اطمینان از استقرار و تنظیم صحیح آن ها نیز جز فعالیت های انجام شده در تنظیم مشعل موتورخانه به شمار می آید. برای آشنایی با رله مشعل گازی می توانید به مقاله مدار و نقشه رله مشعل گازی و همچنین رله مشعل گازی از طریق همین سایت مراجعه فرمایید. برای ایجاد تطابق نسبی میان ظرفیت دیگ و مشعل، با مقایسه مقدار مصرف اولیه گاز و مقدار مصرف بهینه به دست آمده، مقدار گاز ورودی مشعل • به صورت متناسب کم یا زیاد شود. در این حالت توجه شود که شعله به ته دیگ نخورده و حتی الامکان 08 درصد طول دیگ را بپوشاند. برای آشنایی بیشتر می توانید مقاله تنظیم شیر برقی مشعل گازی را از طریق همین سایت مطالعه فرمایید. در محدوده استاندارد تعریف شده قرار گیرد و هوای اضافه در CO پس از تنظیم اولیه دبی گاز یا گازوییل، دریچه هوا طوری تنظیم شود که مقدار • کمترین مقدار ممکن خود باشد)توصیه می گردد این مقدار کمتر از ۳8 درصد باشد(. چنانچه با تنظیم دریچه هوای مشعل، رسیدن به این نقطه امکان پذیر نبود می توان با کم کردن تدریجی و اندك دبی گاز یا گازوییل و تغییر دریچه هوا به درجه مطلوب دست پیدا کرد. توجه شود که هوای تازه و کافی برای احتراق مناسب مشعل باید همیشه با تهویه مناسب در موتورخانه وجود داشته باشد. • توصیه می شود در لوله کشی گاز مشعل از شیر قطع و وصل و فیلتر گاز متناسب با قطر لوله گاز استفاده شود. همچنین شلنگ و اتصالات گاز • مصرفی بایستی مورد تائید شرکت ملی گاز و استاندارد باشد. از مناسب بودن محل نصب قبلی اطمینان حاصل کرد. به این منظور محل نصب شیر گاز باید نزدیک به مشعل و به گونه ای باشد که حداکثر با • یک شیلنگ به طول یک الی یک و نیم متر به مشعل متصل شود و آنقدر هم نزدیک نباشد که مزاحمتی برای نصب و یا سرویس مشعل ایجاد کند. هنگام سرویس، بررسی شود که فشار گاز ورودی به موتورخانه مناسب و کافی باشد. • اگر دو یا چند مشعل همزمان از یک خط لوله گاز تغذیه می شوند برای متوازن کردن جریان و کنترل افت فشار گاز حتما باید بالانسر)متعادل • کننده( نصب شود. اتصال فیلتر به مشعل، بایستی با شیلنگ فشار قوی انعطاف پذیر باشد. طول شیلنگ باید به اندازه ای باشد که نه بر روی زمین بیافتد و نه در • معرض حرارت و گرمای بدنه دیگ قرار بگیرد و همچنین امکان دسترسی آسان به منظور سرویس مشعل به راحتی فراهم باشد. از نصب بودن یک کلید قطع برق اضطراری خارج از موتورخانه اطمینان حاصل کرد تا هنگام رخداد خطر)نشت گاز یا بروز آتش سوزی( بتوان در • اسرع وقت، برق موتورخانه را از بیرون قطع کرد. همچنین مدارهای برقی بر اساس استاندارهای پذیرفته شده اجرا شود و موارد ایمنی همچون برقرار بودن اتصال زمین و کارکرد درست و مطمئن فیوزها و … به درستی انجام شده و مورد بررسی قرار گیرد. پس از پایان عملیات سرویس برای اطمینان از عملکرد درست مشعل باید آن را روشن و خاموش کرد و همواره به این نکته توجه داشت که احتراق خوب بدون دود و بو است و دود کردن مشعل، صدای بیش از حد مشعل، احساس خفگی در موتورخانه، روشن نشدن مشعل و … نشان از کارکرد نامناسب مشعل می باشد. راهکارهای سرویس و تنظیم مشعل موتورخانه ساختمان در این نوشته، مورد بررسی قرار گرفت و امیدواریم این مطلب، سهمی هرچند کوچک در افزایش دانش تاسیساتی شما عزیزان در عرصه تجهیزات موتورخانه ها، داشته باشد. سرویس و تنظیم مشعل موتورخانه، به جهت تاثیری که بر کارکرد کلی سیستم حرارتی دارد، کاری تخصصی بوده که بایستی توسط نیروی مجرب انجام شود.