برای انتخاب بهترین پمپ آب خانگی ( پمپ اب اپارتمانی ) به نکات زیر توجه کنید:

1- تعداد طبقات ساختمان

2- تعداد واحدهای مسکونی و متراژ آنها

3- تعداد شیرهای برداشت ( آشپزخانه ، سرویس بهداشتی و حمام و کولر و … )

4- محل مناسب نصب پمپ آب

معمولا واحد های مسکونی که در یک مجتمع واقع شده اند دارای یک کنتور آب مشترک برای تمامی واحد ها می باشند و در بعضی موارد جهت تفکیک هزینه ها هر واحد مسکونی دارای یک کنتور آب مجزا می باشد که در هر دو مورد، بهترین و مناسب ترین محل نصب پمپ آب خانگی بعد از کنتور می باشد. ( در صورت داشتن مخزن ذخیره آب ( تانکر ) که وجود آن قبل از پمپ از طرف سازمان آب و فاضلاب الزامی اعلام شده است، پمپ بعد از تانکر آب نصب می شود. )

1-4- کنتور آب مجزا: در مواردی که کنتور آب برای هر واحد مسکونی بصورت مجزا می باشد، هر واحد می تواند از یک پمپ آب تک واحدی استفاده کند. در مدل های پمپ خانگی پنتاکس برای یک واحد با توجهه به ارتفاع و متراژ واحد می توان از مدل های: پمپ محیطی پنتاکس، پمپ بشقابی تک پروانه پنتاکس و پمپ جتی پنتاکس استفاده کرد.. محل نصب می تواند بعد از کنتور و یا در داخل واحد مسکونی باشد.

اگر مجبور به نصب پمپ در داخل واحد مسکونی می باشید، به علت سر و صدای ناشی از عملکرد پمپ، توصیه می شود از پمپ های خانگی بی صدا ( پمپ آب سایلنت ) استفاده کنید.

2-4- کنتور آب مشترک: در مواردی که ساختمان دارای یک کنتور آب مشترک برای تمامی واحد ها می باشد، اصولی ترین روش استفاده از یک پمپ آب یا سیستم بوستر پمپ آبرسانی برای تمامی واحد ها میی باشد، اما در این موارد عمده ترین مشکلی که مشتریان در تماس تلفنیی به بنده اعلام می کنند. عدم موافقت تمامی واحدها برای نصب پمپ می باشد، چرا که واحدهایی که در طبقات پایینی قرار دارند با مشکلل کمی فشار آب یا قطعی آن مواجه نیستند، در نتیجه تمایلی برایی پرداختن هزینه تامین پمپ آب مسکونی ندارند. اگر مجبور به نصب پمپ، تنها برای واحد خود باشید با توجه به اینکه در این سیستم انشعاب لوله آب ورودی به هر واحد از یک شاخه لوله اصلی صورت می پذیرد، در نتیجه نمی توان پمپ آب خانگی را بعد از کنتور نصبب نمود و واحدهایی که دچار مشکل کمی فشار آب می باشند، باید درر داخل واحد مسکونی پمپ را نصب نمایند.

5- انتخاب ست کنترل ( کلید اتومات دیجیتال ) یا کلید مکانیکی پمپ مناسب جهت کنترل پمپ ( قطع و وصل جریان برق پمپپ متناسب با مصرف )

برای انتخاب ست کنترل یا کلید مکانیکی مناسب به لینک زیر مراجعه کنید.

انتخاب پمپ آب مسکونی

1 طبقه تک واحدی : پمپ نیم اسب محیطی یا پمپ نیم اسب بشقابی تک پروانه

1 واحد در طبقه 3 الی 5 : پمپ ۱ اسب محیطی

2 طبقه 2 واحد : پمپ یک اسب محیطی یا پمپ یک اسب بشقابی تک پروانه

2 طبقه 4 واحد : پمپ ۱ اسب بشقابی تک پروانه

3 طبقه 3 واحد : پمپ یک اسب بشقابی ( پمپ پنتاکس ، پمپ داب ایتالیا ، پمپ لیو چین )

3 طبقه 6 واحد : پمپ ۱ اسب بشقابی دو پروانه

3 طبقه 9 واحد : پمپ بشقابی یک و نیم اسب دو پروانه

4 طبقه 4 واحد : پمپ ۱ اسب جتی یا پمپ ۱ اسب بشقابی ۲ پروانه

4 طبقه 8 واحد : پمپ یک و نیم اسب بشقابی دو پروانه

4 طبقه 12 واحد : پمپ بشقابی ۲ اسب ۲ پروانه

5 طبقه 5 واحد : پمپ یک اسب جتی یا پمپ ۱.۵ اسب بشقابی ۲ پروانه

5 طبقه 10 واحد : پمپ بشقابی یک و نیم اسب دو پروانه یا پمپ بشقابی دو اسب دو پروانه

5 طبقه 15 واحد : پمپ بشقابی ۳ اسب دو پروانه

5 طبقه 20 واحد : استفاده از بوستر پمپ آبرسانی یا پمپ ۴ اسب بشقابی ۲ پروانه