چیلرهای تراکمی

❄️واژه چیلر به چه معنا است ؟
☚پاسخ : آب سرد کن بزرگ

❄️کدام یک از انواع چیلر ( تراکمی یا ابزوربشن) مجهز به کمپرسور میباشد؟
☚پاسخ : چیلر تراکمی

❄️کدام یک از تجهیزات چیلر دبی مبرد مورد نیاز اواپراتور را بر اساس فشار و دمای مبرد خروجی از اواپراتور تامین میکند؟
☚پاسخ : شیر انبساط ترموستاتیکی مجهز به لوله متعادل کننده

❄️وظیفه کدام یک از تجهیزات نصب شده بر روی سیکل تبرید تراکمی این است که روغن خروجی از کمپرسور را که به همراه گاز داغ از کمپرسور خارج میشود مجددا به کارتر کمپرسور باز گرداند؟
☚پاسخ : اویل سپراتور یا تله روغن

❄️کدام یک از تجهیزات سیکل تبرید تراکمی از سیرکوله ذرات ریز جامد در سیستم جلو گیری میکند؟
☚ پاسخ : فیلتر درایر (بخش فیلتر )

❄️کدام یک از تجهیزات سیستم تبرید تراکمی مجهز به مکانیزم دامنه تفاضلی قابل تنظیم است ومحل نصب ان کجا است؟
☚پاسخ : کنترل فشار پایین و سنسور ان در مکش کمپرسور نصب است

❄️کنترل کننده هایی که در چیلر های تراکمی نصب میشوند و در صورت فعال شدن برای راه اندازی مجدد نیاز به استارت مجدد دارند( ریست شدن) :
☚پاسخ :
الف) کنترل فشار روغن
ب) کنترل فشار بالا
ج) انتی فریز
د) بیمتال

❄️کنترل کننده هایی که در چیلر های تراکم نصب میشوند و در صورت فعال شدن نیاز به استارت مجدد ندارند و اتوماتیک وارد مدار میشوند ؟
☚پاسخ :
الف) کنترل فشار پایین
ب) ترموستات اب چیلر
ج) فلوسوییچ

❄️کندانسور چیلرها به چند روش خنک کاری میشوند :
☚پاسخ :
الف) جریان هوای طبیعی
ب) جریان هوای اجباری
ج) اب سیرکوله برج خنک کننده
د) پاشش اب و دمش هوای اجباری
❄️در چیلر ها از کولینگ تاور به چه منظوری استفاده میشود؟
☚پاسخ : خنک کردن اب کندانسور

❄️در کندانسورهای پوسته ولوله( اب خنک )اب درون لوله های مسی جاری است یا بر روی لوله های مسی؟

☚پاسخ : اب درون لوله ها جاری است وگاز در اطراف لوله ها

❄️در اواپوراتورها ی پوسته ولوله اب درون لوله های مسی جاری است یا در روی لوله های مسی؟
☚پاسخ : گاز درون لوله ها و اب در اطراف لوله ها

❄️اواپراتور چیلر بیشتر رسوب میگیرد یا کندانسور اب خنک چیلر چرا؟
☚پاسخ : کندانسور اب خنک چون دمای گاز بیش از 40 درجه سانتی گراد است

❄️با توقف اب در اواپراتور چیلر کدام کنترل کننده سریعا فعال میشود؟
☚پاسخ : فلو سوییچ

❄️یک چیلر با ظرفیت مثلا 20 تن برودت در اهواز به گاز بیشتری نیاز دارد یا در تهران ؟
☚پاسخ : (در اهواز ) چون دمای تقطیر مبرد در اهواز بالا است

❄️ترمیستور از نظر لغوی به چه معنا است ودر کجا ی سیستم تبرید نصب میشود؟
☚پاسخ : مقاومت حرارتی است و بعنوان دماسنج وکنترل دما از ان استفاده میشود

❄️اگر کندانسور یک چیلر نتواند گازمبرد را به مایع تبدیل کند کدام یک از کنترل کننده ها فعال میشوند؟
☚پاسخ : کنترل فشار بالا

❄️کنترل کننده (لو پرشر کنترل ) در چه مواقعی فعال میشود ؟
☚پاسخ : وقتی که شیر برقی خط مسیر جریان گاز را به طرف شیر انبساط مسدود کند

❄️قبل از فعال شدن ( لو پرشر کنترل) کدام کنترل کننده فعال شده است؟
☚پاسخ : شیر برقی مسیر جریان گاز را مسدود کند

❄️اگر به یک سیکل تبرید تراکمی بیش از حد گاز تزریق کنیم و کمپرسور نیز امپراژ زیر بار را از شبکه نکشد عیب ان سیستم چیست؟
☚پاسخ : کمپرس ان کمپرسورکم شده است

❄️از چه راههایی تشخیص میدهید که مبرد تزریق شده به سیکل تبرید تراکمی کافی است ؟
☚پاسخ :
الف) کاتالوگ دستگاه
ب)وزن مبرد
ج) امپراژ کمپرسور
د) فشار تقطیر

❄️ترموستات دو مرحله ایی نصب شده بروی اب اواپراتور یک چیلرتک کمپرسوری در هر مرحله به کدام کنترل کننده فرمان میدهد؟
☚پاسخ :
الف) مرحله اول ( ان لودر) را فعال میکند
ب) ترموستات شیر برقی خط را قطع میکند

❄️اگر فشار گاز مبرد در هنگام خروج از کمپرسوردر شرایط متناسب 200 باشد کنترل کننده ( های پرشر کنترل کننده) را در چه فشاری تنظیم میکنید ؟
☚پاسخ : 240

❄️اگر فشار گاز ورودی به کمپرسور در شرایط متناسب100 باشد کنترل کننده ( لو پرشر کنترل ) را در چه فشاری تنطیم میکنید؟
☚پاسخ : 80

❄️ویژگی روغن مورد کاربرد در کمپرسور سیستم های تبرید :
☚پاسخ :
الف) ثابت بودن چسبندگی روغن در فشار و دماهای مختلف
ب) مقاومت اهمی بی نهایت
ج) درصد حلالیت گاز در ان حداقل باشد