سایز و نحوه لوله کشی فن کویل معمولا به دو شکل انجام می گردد که البته در ساختمان های اداری و تجاری معمولا سیستم دو لوله ای مرسوم می باشد :

1-در سیستم ۲ لوله ای، یک لوله جهت رفت و یک لوله جهت برگشت آب در فن کویل تعبیه گردیده است. لوله ها‌ی تعبیه شده در یک زمان معین جهت سرمایش و یا فقط جهت گرمایش استفاده می شوند.و البته یک لوله جهت انتقال آب کندانس و درین نصب می گردد.

۲- در سیستم های ۴ لوله‌ای، ۲ لوله برای رفت آب و ۲ لوله جهت برگشت آب تعبیه گردیده است، این فن کویل ها توانایی وارد کردن همزمان آب سرد و گرم به کویل ها را دارند و همزمان می توانند بخشی از محیط را سرد و بخشی دیگر از محیط را گرم نمایند.

به طور معمول قطر لوله های رفت و برگشت ( انشعاب ) فن کویل به صورت زیر محاسبه می گردد:

ظرفیت ۲۰۰ => سایز ½ اینچ
ظرفیت های ۳۰۰ و ۴۰۰ => سایز ¾ اینچ
ظرفیت های ۶۰۰ و ۸۰۰ و ۱۰۰۰ => سایز ۱ اینچ
ظرفیت های ۱۲۰۰ و کانالی های تا ۱۸۰۰ => سایز ¼۱ اینچ.

لوله برگشت فن کویل را نیز مانند لوله رفت توسط دبی و افت فشار سایز میزنند. افت فشار مناسب برای سیستم های تابستانی ۳ تا ۳٫۵ فوت به ازای ۱۰۰ فوت طول لوله و سیستم های زمستانی ۲٫۵ فوت ، در ضمن هم ارز طولی اتصالات را نیز باید به این اضافه کرد. قطر لوله درین را نیز با توجه به قطر لوله رفت فن کویل می توانید در نظر بگیرید مطابق زیر:

از قطر لوله ۱/۲ تا (۱/۲)۱ اینچ ……. لوله درین ۱/۲ اینچ
از قطر لوله (۱/۲)۲ تا ۲ ………. لوله درین ۳/۴
از قطر لوله ۳ تا ۴ ……….. لوله درین ۱
قطر لوله ۵ ……………….. لوله درین (۱/۴)۱
قطر لوله ۶ ……………….. لوله درین (۱/۲)۱

شیب لوله درین فن کویل ۰٫۵ تا ۱ درصد به طرف چاه درین باشد. چاه درین باید خشک باشد.