توزیع آب گرم امروزه در موتورخانه ها از دیگ آب گرم برای گرم کردن آب استفاده نموده و سپس انرژیِ گرمایی موجود در آب توسط آب گرم به پخش کننده های حرارت برای گرمایش در محل مورد نظر می رسد. انتقال آب از دیگ آب گرم به پخش کننده حرارت به کمک پمپ سیرکولاتور یا پمپ برگشت انجام می شود. در حقیقت آب گرم درون یک سیستم بسته چرخش پیدا می‌کند غیر از منبع انبساط باز، هوا در هیچ نقطه ای با آب تماس ندارد. اجزاء اصلی این سیستم بسته دیگ آب گرم، پمپ، مدار توزیع و پخش‌کننده‌های حرارت هستند. در ادامه با پمپ سیرکولاسیون به عنوان یکی از اجزای کلیدی سیستم آب گرم آشنا خواهیم شد.

 

برای اینکه آب گرم درون سیستم مبتنی بر دیگ آب گرم به چرخش در آید و به مصرف‌کننده‌ها یا پخش‌کننده‌های گرما برسد از پمپ سیرکولاتور که معمولا از نوع سانتریفوژ  می باشد استفاده می شود. بدین وسیله بار حرارتی آب گرم مورد استفاده در محل قرار می گیرد.

طراحی پمپ گردشی به گونه ای است که فشار سیستم بالا نمی رود و در حقیقت در این نوع طراحی اختلاف فشار دو یا سر برابر با افت فشار دینامیکی ایجاد شده در مدار است.

پمپ های سیرکولاتور با توجه به نحوه قرارگیری شان در مسیر به دو دسته تقسیم می شوند که عبارتند ار:

پمپ خطی سیرکولاتور : نصب پمپ سیرکولاتور بر روی مدار که به این روش پمپ خطی گفته می شود و می توانند تک قلو و یا دوقلو ، تک دور و یا چند دور باشد.

پمپ زمینی : در حالتی که ظرفیت بالا باشد، پمپ سیرکولاتور سنگین هستند و ممکن است مدار نتواند این سنگینی را تحمل نماید. لذا در این حالت آن را بر روی زمین قرار داده و از ضربه گیرهای مخصوص برای کم کردن ارتعاشات آن استفاده می نمایند.