آدرس: تهران – بلوار میرداماد – خیابان سنجابی – پلاک ۱۷

شماره تماس: ۰۹۱۲۵۳۳۹۷۴۴ و ۰۹۱۲۷۹۷۵۰۳۴