نمونه پروژه های انجام شده

لوله کشی و نصب دستگاه وی ار اف LG

 

نصب چیلر های دایکین

 

نصب چیلر های گلدیران

 

نصب مینی چیلر های گلدیران

 

طراحی و نصب تابلو برق چیلر