نمونه پروژه های انجام شده

لوله کشی و نصب دستگاه وی ار اف LG   نصب چیلر های دایکین   نصب چیلر های گلدیران   نصب مینی چیلر های گلدیران   طراحی و نصب تابلو برق چیلر